Tot nader orde zijn alle door de Watersportvereniging georganiseerde bijeenkomsten en werkzaamheden opgeschortTEWATERLATING 11 APRIL

In tegenstelling tot de min of meer optimistische berichten van vorige week heeft het bestuur na overleg met o.a. de gemeente besloten om de tewaterlating TOT NADER ORDER UIT TE STELLEN. Het persoonlijke risico is nog wel te minimaliseren met de juiste voorzorgsmaatregelen, maar een eventuele dreiging van ingrijpen door de overheid met de daaraan gekoppelde persoonlijke sancties [ boetes] en een eventuele boete voor de vereniging heeft ons toch doen besluiten om tot nader order de boten op de wal te houden. Wanneer we een eventueel ingrijpen zouden krijgen tijdens de tewaterlating zullen we nogmaals ook de kraan moeten laten komen met daaraan wederom een prijskaartje gekoppeld.PALINGNACHT 11 JUNI

Het begint saai te worden maar ook daarin hebben we besloten om deze , om de bekende reden, niet door te laten gaan. Jammer, maar volgend jaar maar weer oppakken.WERFGEDRAG
Een plezierig punt voor sommigen is dat er langer aan de boot gewerkt kan worden dan in andere jaren, vaak ook met mooier weer. Houdt echter, ook op de werf, de veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht!HAVENGEDRAG

Zij die hun boot op hun ligplaats hebben liggen mogen de haven betreden. Hierbij dient u alle geldende veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht te nemen. Kom alleen voor het hoogst noodzakelijke en voorkom langdurig recreatief gebruik.

Toiletgebouw

Vanwege overheidsvoorschriften mag het toiletgebouw niet worden gebruikt. U zult merken dat bij een eventuele poging om de deur te openen de sleutel niet past. De waterkraan in inmiddels wel weer aangesloten. We zullen zoveel mogelijk zorg dragen voor de groenvoorziening op en rond het eiland, maar de kwaliteit zal basaal zijn.VAREN

Hierover is informatie terug te vinden op de website van de provincie Overijssel https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@OSJ/start-vaarseizoen-overijssel-uitgesteld-1-juni/. Samengevat staat hierin dat de pleziervaart niet is verboden maar wel sterk wordt afgeraden en dat sluizen en bruggen enkel worden bediend voor beroepsvaart.