Aanmeldingsformulier

Voorletters en Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Vaardigheden
 
Meldt zich aan als lid van de watersportvereniging "stad vollenhove" te Vollenhove en verklaart kennis te nemen en te zullen handelen volgens de statuten, het huishoudelijk, haven, en werf reglement.