Aanmeldingsformulier

  Voorletters en Naam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Vaardigheden
   
  Meldt zich aan als lid van de watersportvereniging "stad vollenhove" te Vollenhove en verklaart kennis te nemen en te zullen handelen volgens de statuten, het huishoudelijk, haven, en werf reglement.